Archiv rubriky: Aktuality

Dodávka ozařovače TERABALT 100 do Chudžandu v Tádžikistánu

Publikováno dne 22.11.2018.

UJP PRAHA a.s. již po několikáté vyhrála výběrové řízení u Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA na dodávku radioterapeutického ozařovače. V rámci rozvojové pomoci jsme tak dodali a úspěšně tento měsíc předali v Tádžikistánu do města v Chudžand náš ozařovač TERABALT 100. Součástí dodávky byl plánovací systém PlanW a verifikační systém TERAGIS.

Další zajímavostí na tomto projektu je budova samotné ozařovny. Tu architektonicky navrhl český ateliér Ježková Jaroš z Prahy. Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi.

Výměna zdroje Co-60 v IFJ Krakov

Publikováno dne 8.11.2018.

V průběhu 44. týdne 2018 byla dokončena výměna zdroje ionizujícího záření 60Co v kobaltovém ozařovači Theratron 780E instalovaném v IFJ v Krakově. Celý proces výměny ZIZ byl rozložen na tři etapy. Etapou první bylo provedení funkčních testů ozařovače. Po úspěšném zakončení první etapy následovala etapa druhá – vybití ozařovače. Následně s několikatýdenním odstupem byla zahájena poslední, třetí etapa – nabití ozařovače, funkční testy a dozimetrické proměření ozařovače. Celá akce byla do určité míry ztížena prostorovými možnostmi v ozařovně a nesla s sebou značné riziko během vybíjení a nabíjení ozařovače. Přes všechna omezení a komplikace byl projekt úspěšně ukončen v termínu a předán zákazníkovi.

UJP PRAHA dodala kobaltový ozařovač TERABALT do nejmodernější univerzitní nemocnice v Evropě

Publikováno dne 11.10.2018.

Stavba fakultní nemocnice Nya Karolinska Solna ve švédském Stockholmu je dokončena. Jedná se o nejmodernější univerzitní nemocnici v Evropě zaměřenou na vysoce specializovanou péči a léčbu. UJP PRAHA svým kobaltovým ozařovačem TERABALT typ 100 s asymetrickým kolimátorem ACS přispěla k technologickému vybavení tohoto areálu. Samotná instalace a dodávka zařízení byla v návaznosti na stavební připravenost rozdělena na dvě etapy. Cílem první etapy v červnu 2017 byla doprava jednotlivých celků ozařovače na určenou kliniku včetně jejich sestavení a oživení.  V rámci druhé etapy proběhlo dodání ozařovací hlavice včetně URZ 60Co, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Během třídenního tréninku bylo v září letošního roku proškoleno více jak patnáct osob z místního lékařského týmu.