V rámci letité spolupráce s IAEA UJP UJP PRAHA úspěšně nainstalovala a předala další kobaltový ozařovač TERABALT 100 do Chudžandu v Tádžikistánu.

UJP PRAHA a.s. již po několikáté vyhrála výběrové řízení u mezinárodní agentury pro atomovou energii na dodávku radioterapeutického ozařovače. V rámci rozvojové pomoci jsme tak dodali a úspěšně tento měsíc předali v Tádžikistánu do města v Chudžand náš ozařovač TERABALT100. Součástí dodávky byl plánovací systém PlanW a verifikační systém TERAGIS.

Další zajímavostí na tomto projektu je budova samotné ozařovny. Tu architektonicky navrhl český ateliér Ježková Jaroš z Prahy. Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi.