Zdravotnická technika

Produktové portfolio UJP PRAHA, a.s.  je v této oblasti založeno na radioterapeutickém ozařovači TERABALT, rentgenovém simulátoru TERASIX určeném pro exaktní plánování radioterapie a plánovacím systému TPS zaručující sofistikovanou podporu pro léčbu pacientů ozařováním. Dceřiná polská společnost UJP Hitec Systems doplňuje sortiment ozařovací techniky určené pro medicínské účely o radioterapeutické zařízení pracující na principu lineárního urychlovače.

TERABALT
Radioterapeutický komplet TERABALT, který je nástupcem dříve vyráběného ozařovače TERAGAM. Je vyráběn ve čtyřech modifikacích s plně digitalizovaným systémem řízení a s bohatým příslušenstvím a doplňkovým vybavením. Ozařovací komplet TERABALT je představitelem nové moderní generace v megavoltové kobaltové radioterapii. Zdrojem záření je radionuklid prvku kobalt 60. Technické provedení, design a účelnost řešení kompletu dává záruku vysoké užitné hodnoty v klinické praxi při léčení nádorových onemocnění.

TERASIX
Rentgenový simulátor TERASIX s unikátní technologií VirtualBiemView slouží zejména k ověření a přípravě radioterapeutické léčby. Radioterapie s vysokými ozařovacími výkony vyžaduje v současné době přesný plán terapie, aby se eliminovaly chyby ve zvoleném radioterapeutickém postupu a snížilo se na minimum zasažení zdravých tkání při ozařování na radioterapeutickém přístroji. UJP PRAHA a.s. proto vyvinula pro přesné plánování plně elektronicky řízený rentgenový simulátor TERASIX, který splňuje veškeré nároky na přesnou radioterapeutickou léčbu.

Systémy plánování a verifikací radioterapeutické léčby:

  • plánovací systém PlanW, který je schopný pracovat jak s kolbatovými ozařovači, tak s lineárními urychlovači s fotonovým nebo elektronovým svazkem
  • verifikační systém TERAGIS, jehož hlavním úkolem je zamezit nežádoucímu ozáření v případě nesprávného nastavení léčebných parametrů

​LABORATORNÍ TECHNIKA
Dozimetrický ozařovač T100 je určen pro generování kvantifikovaných dávek záření gama, zejména pro ověřování a kalibraci dozimetrických systémů a nebo k ozařování v chemickém, materiálovém a biologickém výzkumu. Konstrukce vychází z terapeutického ozařovače Terabalt/Teragam jehož hlavice tvoří základní stínící tělěso a zároveň umožňuje přestavování URZ do pracovní nebo stíněné polohy. Hlavice je umístěna v zakrytovaném stojanu. ​


V oblasti zdravotnické techniky dále nabízíme :

  • likvidaci zdravotnické techniky  včetně povinné dokumentace
  • dodávku zdrojů do zdravotnického zařízení
  • vývoj softwaru pro zdravotnická zařízení