Předání nových zdrojů

Dne 26.6.2018 jsme v areálu ÚJV ŘEŽ a.s. přebili dva URZ 60Co. Jednalo se o ozařovače ROZA a PANOZA, byly vloženy nové zdroje o aktivitě 532 TBq a 101 TBq.