UJP PRAHA dodala kobaltový ozařovač TERABALT do nejmodernější univerzitní nemocnice v Evropě

Publikováno dne 11.10.2018.

Stavba fakultní nemocnice Nya Karolinska Solna ve švédském Stockholmu je dokončena. Jedná se o nejmodernější univerzitní nemocnici v Evropě zaměřenou na vysoce specializovanou péči a léčbu. UJP PRAHA svým kobaltovým ozařovačem TERABALT typ 100 s asymetrickým kolimátorem ACS přispěla k technologickému vybavení tohoto areálu. Samotná instalace a dodávka zařízení byla v návaznosti na stavební připravenost rozdělena na dvě etapy. Cílem první etapy v červnu 2017 byla doprava jednotlivých celků ozařovače na určenou kliniku včetně jejich sestavení a oživení.  V rámci druhé etapy proběhlo dodání ozařovací hlavice včetně URZ 60Co, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Během třídenního tréninku bylo v září letošního roku proškoleno více jak patnáct osob z místního lékařského týmu.