Dodávka ozařovače TERABALT 100 do Chudžandu v Tádžikistánu

Publikováno dne 22.11.2018.

UJP PRAHA a.s. již po několikáté vyhrála výběrové řízení u Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA na dodávku radioterapeutického ozařovače. V rámci rozvojové pomoci jsme tak dodali a úspěšně tento měsíc předali v Tádžikistánu do města v Chudžand náš ozařovač TERABALT 100. Součástí dodávky byl plánovací systém PlanW a verifikační systém TERAGIS.

Další zajímavostí na tomto projektu je budova samotné ozařovny. Tu architektonicky navrhl český ateliér Ježková Jaroš z Prahy. Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi.