Oprava ozařovacího stroje Chisostat

V posledním týdnu měsíce června byla naší společností ukončena oprava ozařovacího přístroje Chisostat, jejíž součástí byla demontáž stávajícího zdroje ionizujícího záření radionuklidového zdroje kobalt 60 (60Co), jeho naložení, odvoz, vybití a provedení ekologické recyklace. Jednalo se o radioaktivní zdroj, který je uložen v ozařovacím přístroji Chisostat umístěném v budově ozařovny na katedře radiobiologie, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brně.
Oprava ozařovacího přístroje byla značně zkomplikována malými rozměry ozařovny a netypickým umístěním přístroje. Z výše uvedených důvodů bylo nutné využití alternativních metod a speciálních zdvihacích zařízení modulárního typu.
Nedílnou součástí realizace zakázky bylo kromě oprav a dodávek i provedení přejímacích zkoušek ZIZ, oživení ozařovače, zaškolení obsluhy, vypracování a předání nezbytné dokumentace.