Reakce UJP PRAHA a.s. na nařízení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020, jehož cílem je omezit šíření onemocnění COVID-19

Vážení obchodní partneři,

z důvodu minimalizace rizika nákazy a bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců vydalo vedení společnosti UJP PRAHA a.s. balíček opatření. Některá z těchto opatření se mohou týkat i Vás, proto Vás tímto žádáme o pochopení a spolupráci.

Od 16. 3. 2020 omezujeme návštěvy ve společnosti UJP PRAHA a.s. pouze na ty nezbytně nutné. Tyto návštěvy musí být předem nahlášeny a schváleny vedením společnosti. Toto opatření se týká i všech obchodních schůzek, auditů apod. Pro další informace k tomuto omezení, prosím, kontaktujte naše pracovníky, se kterými býváte v běžném kontaktu.

Pro řidiče vozidel nad 3,5 t, kteří budou vjíždět do areálu, platí mimořádná bezpečností a hygienická opatření. Žádáme Vás tímto o seznámení řidičů s tímto opatřením a zajištění jeho dodržování:

  • řidič musí být vybaven vlastní rouškou/respirátorem,
  • řidič se smí pohybovat při nakládce/ vykládce pouze v blízkosti vozidla, volný pohyb mimo místo nakládky je zakázán,
  • řidič tak bude při nakládce/vykládce přicházet do kontaktu pouze s našimi proškolenými zaměstnanci vybavenými ochrannými pomůckami,
  • veškeré administrativní formality budou zajišťovány přímo u vozidla. Řidič v tomto případě nebude navštěvovat kanceláře.

A stále platí, že život a zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů pro nás bude vždy na prvním místě. I za cenu případného omezení některých služeb nebo komfortu. Věříme, že je přijmete s pochopením.