Archiv autora: Marcela Michalkova

Vernisáž výstavy 65 let jaderného průmyslu v Česku

8. října 2019 byla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zahájena výstava 65 let jaderného průmyslu v Česku, která připomíná historii, současnost a schopnosti českého jaderného průmyslu. Do výstavy se zapojila také naše společnost UJP PRAHA a.s.

České firmy touto výstavou, kterou budou moci do konce roku 2020 navštívit obyvatelé řady českých měst, chtějí ukázat, že mají zkušenosti a že jsou připraveny se zapojit do výstavby jaderných elektráren opět v maximální možné míře.

Výstavu organizuje zpravodajský web Atominfo.cz, který se zaměřuje na novinky v oblasti jaderné energetiky, jaderného průmyslu, jaderné medicíny a dalších oblastí mírového využívání jaderné energie.

Oprava ozařovacího stroje Chisostat

V posledním týdnu měsíce června byla naší společností ukončena oprava ozařovacího přístroje Chisostat, jejíž součástí byla demontáž stávajícího zdroje ionizujícího záření radionuklidového zdroje kobalt 60 (60Co), jeho naložení, odvoz, vybití a provedení ekologické recyklace. Jednalo se o radioaktivní zdroj, který je uložen v ozařovacím přístroji Chisostat umístěném v budově ozařovny na katedře radiobiologie, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brně.
Oprava ozařovacího přístroje byla značně zkomplikována malými rozměry ozařovny a netypickým umístěním přístroje. Z výše uvedených důvodů bylo nutné využití alternativních metod a speciálních zdvihacích zařízení modulárního typu.
Nedílnou součástí realizace zakázky bylo kromě oprav a dodávek i provedení přejímacích zkoušek ZIZ, oživení ozařovače, zaškolení obsluhy, vypracování a předání nezbytné dokumentace.

Dodávka ozařovače TERABALT 100 do Chudžandu v Tádžikistánu

Publikováno dne 22.11.2018.

UJP PRAHA a.s. již po několikáté vyhrála výběrové řízení u Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA na dodávku radioterapeutického ozařovače. V rámci rozvojové pomoci jsme tak dodali a úspěšně tento měsíc předali v Tádžikistánu do města v Chudžand náš ozařovač TERABALT 100. Součástí dodávky byl plánovací systém PlanW a verifikační systém TERAGIS.

Další zajímavostí na tomto projektu je budova samotné ozařovny. Tu architektonicky navrhl český ateliér Ježková Jaroš z Prahy. Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi.