Centrum Radioterapeutických Technologií

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: POTENCIÁL – VI. VÝZVA

Název projektu: Centrum Radioterapeutických Technologií

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy: 01_19_297 POTENCIÁL – VI. VÝZVA
Řešitelé: UJP PRAHA a.s.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019594
Realizace: 01/2020 – 12/2022
Anotace projektu: Projekt řeší vybudování centra pro výzkum a vývoj nových technologií aplikovatelných při výrobě radioterapeutických ozařovačů. Primárně se jedná o investiční projekt na vybudování infrastruktury formou nákupu laboratorního a testovacího lineárního urychlovače včetně licence na jeho následný další vývoj, výrobu a komercializaci. Součástí projektu je i nákup drátořezného elektroerozivního automatu pro následný VaV MLC kolimátorů a CT pro přípravu před radioterapeutickou procedurou.
Rozpočet projektu: 35 000 000,- CZK
Etapy:
E01 Nákup příslušenství pro měření jakosti radioterapeutických přístrojů T: 01. 01. 2020 – 30. 08. 2020
E02 Nákup, instalace a uvedení do provozu laboratorního a testovacího systému pro vývoj lineárního urychlovače T: 01. 02. 2020 – 30. 11. 2021
E03 Nákup, instalace a uvedení do provozu elektroerozivní drátové řezačky T: 01. 05. 2021 – 31. 12. 2021
E04 Nákup a instalace počítačového tomografu s možností využití v radioterapii T: 01. 11. 2021 – 31. 12. 2022