Niklové slitiny

Na výzkumném pracovišti UJP PRAHA a. s. jsou ve spolupráci s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a.s. řešeny projekty zařazené do vědeckovýzkumných programů MPO. Dílčí část projektů, které řeší pracoviště UJP PRAHA a. s., je zaměřena na tři oblasti:

  • vývoj litých žárupevných a vysokoteplotní korozi odolných niklových slitin, které se používají pro odlitky extrémně namáhaných komponent zařízení ve sklářském průmyslu
  • výzkum materiálových vlastností a tepelného zpracování žárupevných slitin pro využití technologie přesného lití lopatek a segmentů nosičů lopatek plynových turbin
  • řešení problematiky optimalizace metalurgických procesů z hlediska četnosti výskytu a charakteru licích vad u odlitků vyrobených technologií přesného lití

Výzkumné a experimentální práce jsou vedeny tak, aby objasňovaly problematiku strukturních dějů probíhajících za vysokých teplot, vztahy mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi. Základním cílem je získání dostatečných informací o strukturní stabilitě niklových slitin a o degradaci mechanických vlastností během dlouhodobého účinku teploty tak, aby vytvářely spolehlivou databázi údajů pro konstrukční řešení odlitků při jejich zavádění do technické praxe.

Graf Schéma tepelného zpracování niklové superslitiny
Lopatka turbíny Lopatka turbíny Přiklad odlitku vyrobeného technologií přesného lití na vytavitelný model (lopatka plynové turbiny vyrobená z niklové superslitiny)
Příklad mikrostruktury niklové slitiny vytvrzené jemnými částicemi fáze gama