PLANVERI – nezávislé ověření výpočtu dávky v radioterapii

Automaticky provádí nezávislou kontrolu a ověření algoritmu výpočtu dávky primárního plánovacího systému na oddělení radioterapie pro každý pacientský plán.

Celý systém funguje maximálně automaticky, není potřeba, aby obsluha přenášela nebo zadávala nějaká data ručně.

Požadovaná vstupní data (formát DICOM)

CT snímky, RS (kontury), RP (ozařovací plán), RD (dávka spočtená plánovacím systémem).

Proces

 1. Z plánovacího systému jsou exportována DICOM data na výpočetní server PLANVERI (export je iniciován obsluhou).
 2. Pokud je zajištěn přístup do lokálního PACSu, může si PLANVERI automaticky vybrat DICOM soubory pro výpočet
  Pokud je zajištěn přístup do lokálního PACSu, může si PLANVERI automaticky vybrat DICOM soubory pro výpočet
 3. Systém automaticky spustí výpočet dávkové distribuce pro daný ozařovací plán po dokončení přenosu dat
 4. Jsou porovnány předefinované parametry spočtené dávkové distribuce a dávkové distribuce exportované z primárního plánovacího systému
 5. Výsledky porovnání jsou uloženy ve formátu .pdf nebo .json (pro případné další zpracování výsledků).
 6. Výsledky jsou přístupné přes webové rozhraní z libovolného PC umístěného ve stejné síti.

Výpočetní algoritmus

Monte Carlo, umožňuje výpočet dávky do média, do vody, stanovení požadované nejistoty výpočtu, nastavení velikosti výpočetní mřížky.

Porovnávané parametry

 1. Dávka v bodě (izocentrum a případně uživatelem definovaný bod)
 2. 3D gamma analýza dávkové distribuce
  3D gamma analýza dávkové distribuce
 3. Porovnání DVH struktur
  porovnání DVH struktur
 4. Porovnání dávkových statistik struktur (např. maximální dávka, střední dávka, objem struktury, …)
  porovnání dávkových statistik struktur (např. maximální dávka, střední dávka, objem struktury, …)