Služby pro průmysl

Portfolio nabídky služeb pro průmysl zahrnuje mnoho různých oblastí, kterými se společnost UJP Praha, a.s. zabývá a to například:

STROJÍRENSKÁ VÝROBA 
Strojírenská výroba – vybavení výrobních hal

 • soustruhy, frézkami a horizontálními vyvrtávačkami
 • zámečnickými pracovišti včetně lisů, ohýbaček apod.
 • prototypovou dílnou s 3D tiskárnou
 • svařovacím pracovištěm (TIG, MAG, elektroda, plamen) s potřebnou certifikací dle evropských standardů (možnost AISI certifikace)

Strojírenská výroba – konstrukční kancelář

 • nabízí provedení vývoje výrobku od prototypové výroby až po zavedení produkční výroby včetně konzultace technologických možností
 • nabízí přípravu technologických postupů včetně svařovacích (včetně WPS)
 • pracuje s moderními CAD softwary (Pro/Engineer, Creo) včetně základních strukturálních analýz

HAVÁRIE KONSTRUKCÍ
Obor havárie konstrukcí zahrnuje širokou oblast činností zabývající se expertizami zaměřenými na hledání příčin vzniku poruch v materiálu, příčin nevyhovujících mechanických a fyzikálních vlastností provozovaných dílů a výrobků. Hledá příčiny vzniku poruch a příčiny nevyhovujících vlastností materiálu. Na jejich základě vydává doporučení pro zlepšení daného stavu.

Zaměření programů:

 • určování příčin vzniku lomu (trhlin) u provozovaných dílů a výrobků na základě rozboru mikrostruktury, mechanických vlastností a fraktografické analýzy lomových povrchů
 • vypracování soudně znaleckých posudků včetně oblasti jaderné energetiky
 • určení příčin zvýšeného opotřebení dílů
 • určení příčin nevyhovujících vlastností výrobků, optimalizace volby materiálu a tepelného zpracování
 • materiálové atesty včetně dodávek pro jadernou energetiku
 • zajišťujeme defektoskopické práce

 

DEFEKTOSKOPIE
Nedestruktivní kontrola materiálu tzv. defektoskopie, je metoda vyhledávání povrchových i vnitřních vad materiálu bez nutnosti jeho porušení. Je důležitou součástí kontroly a řízení jakosti v průmyslu, uplatňuje se nejen při kontrole stavebních konstrukcí, ve strojním nebo chemickém průmyslu, ale např. i v jaderné energetice, leteckém průmyslu apod.
V závislosti na zkušební metodě se defektoskopie dělí na různé typy, jedním z nich je i radiologická defektoskopie. Principem této metody je kontrola založená na prozařování materiálu zářením gama za využití radionuklidů, nejčastěji Iridium-192 a Selen-75.

Společnost UJP PRAHA a.s. nabízí v tomto oboru následující služby:

 • dodávka defektoskopů Exertus DUAL 60, Exertus DUAL 120, RID-S4P a VOX 100
 • dodávka zářičů, výměna tzv.přebíjení, skladování, likvidace
 • revize krytů pro defektoskopii (zkoušky dlouhodobé stability – ZDS), osvědčení URZ
 • přejímací zkoušky
 • ADR doprava
 • dále nabízíme: měření radiace na pracovišti (dozimetrická služba), služby odborného poradenství, služby dohlížející osoby, školení radiační ochrany, havarijní služby