Speciální obalové soubory

Výroba a/nebo pronájem mezinárodně certifikovaných obalových souborů určených k bezpečné přepravě a/nebo skladování radioaktivních látek je dalším důležitým produktem společnosti UJP PRAHA, a.s.. Obalové soubory jsou vyráběny dle požadavků zákazníka v různých variantách, přičemž pro stínění jsou využívány především ochuzený uran, slitiny wolframu, olovo, železo, polyetylen nebo parafín.

Obalovým souborem se rozumí obal nebo soubor obalů a dalších konstrukčních prvků potřebných k úplnému uzavření radioaktivního obsahu pro jeho skladování i přepravu, umožňující zajistit současně jadernou bezpečnost a radiační ochranu.

Obalovým souborem může být box, bedna, nádrž, cisterna, kontejner apod. skládající se z jedné nebo více nádob se stínícími vlastnostmi, do níž se vkládá tzv. hnízdové pouzdro pro uložení radioaktivního materiálu.

UJP PRAHA a.s. vyvíjí obalové soubory, které se dělí podle konstrukce na typy IP-1, IP-2, IP-3, A, B(U), a podléhají  schválení typu podle vyhlášky SÚJB č. 379/2016 Sb.
UJP PRAHA a.s. se plně řídí předpisy podle  IAEA Safety Standards pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů. No TS- R-1.

OBALOVÉ SOUBORY TYP A

OBALOVÉ SOUBORY TYP B(U)

OBALOVÉ SOUBORY TYP IP (INDUSTRIAL PACKAGE)

OBALOVÉ SOUBORY PRO NEUTRONOVÉ ZDROJE