Terabalt

Ozařovací komplet TERABALT je představitelem nové moderní generace v megavoltové kobaltové radioterapii. Zdrojem záření je radionuklid prvku kobalt 60 generující tvrdé záření gama o energiích 1,17 a 1,33 MeV, které se projevuje jako monochromatické záření. Technické provedení, design a účelnost řešení kompletu dává záruku vysoké užitné hodnoty v klinické praxi při léčení nádorových onemocnění. Úroveň a kvalita výrobku zaručuje splnění veškerých požadovaných a obecně uznávaných kvalit na přístrojové vybavení radioterapie jak provedení, tak i po stránce “Quality Assurance”. Spolehlivost zařízení neklade zvýšených požadavků na obsluhující personál a servisní služby.

Ekonomickou výhodou ozařovacího kompletu TERABALT je příznivá pořizovací cena a nízké náklady na instalaci i provozní údržbu.

Přístrojový komplet je montován na základový rám, který je předem instalovaný do podlahy ozařovny.

Výměna zdroje záření pro činnost ozařovače je na základě výběru uživatele zajišťována servisní službou výměnným způsobem hlavice. Hlavice s odzářeným zdrojem je u uživatele vyměněna za hlavici repasovanou a vybavenou novým zdrojem záření. Výměna hlavice na klinickém pracovišti je krátkodobou záležitostí.

Ozařovací komplet TERABALT je navržen pro užití veškerých známých technik ozařování. Mimo základní statické metody ozařování je kladen důraz na snadnou aplikaci známých druhů pohybových terapií s možností automatické simulace kyvu a verifikace nastavených a plánovaných hodnot ozáření. Stanice s verifikačním programem TERAgis propojená s řídicím počítačem zahrnuje mimo kontrolu nastavených parametrů i kontrolu použitých kódováných příslušenství (t.j. klínů, pointrů, stínících bloků). Při nesouhlasně nastavených hodnotách s programem naplánované léčby nelze proces ozařování zahájit. Výrobce pro komplet TERABALT zajišťuje i dodávku výpočetního plánovacího systému PlanW 2000.

Vysoký stupeň řídicí úrovně ozařovacího kompletu urychlí a zkvalitní přípravu léčby pacienta a zcela vyloučí chybu obsluhy při nastavení přístroje pro ozařovací proces.

Isocentrické zaměření pacienta pomocí tříbodového laserového zaměřovacího systému TERABALT, který je součástí ozařovacího kompletu, je snadné. Laserový systém TERABALT zpřesňuje a zrychluje přípravu léčby pacienta pro pohybovou terapii ozářením.

Komplet ozařovače TERABALT s modifikací ozařovacího stolu TB-061, který je vybaven deskou z uhlíkatých vláken s příčně přesuvnými nosníky, umožňuje dobrou průchodnost ozařovací hlavice okolo pacienta při pohybové terapii. Zmíněnou modifikací je definitivně odstraněna nevýhoda malé ozařovací vzdálenosti, u které byla pohybová terapie problematická z důvodu obtížné průchodnosti hlavice okolo pacienta. Řešení efektivně využívá záření zdroje, které ubývá se čtvercem vzdálenosti.

K řešení náročných cílů uživatelů je určeno další příslušenství TERABALT, které při laboratorní přípravě léčby a vlastní léčbě ozářením splní i nejnáročnější požadavky radioterapeutických pracovišť.

Základní technické údaje

zdroj gama záření Cobalt 60Co
energie zdroje 1,17 a 1,33 MeV
průměr zdroje standardně 18 mm, možno dodat 15, 17, 18 nebo 21 mm
maximální dávkový příkon v SAD 370 cGy/min typ 80
260 cGy/min typ 100
Funkce stroje
ozařovací módy statický, rotační, ARC
režimy terapeutický, servisní
rotace ramene 720° (±360°)
rotace clony 370° (±185°)
pohyby lopatek clony ve směrech X a Y, volitelně symetrické nebo asymterické
pohyby stolu podélný, příčný a svislý posuv stolu, isocentrická rotace
Typ 80 – rozměry
SAD 80 cm
výška isocentra 116 cm
vzdálenost isocentra od čela clony bez příslušenství 28 cm
vzdálenost isocentra od čela clony s příslušenstvím 16 cm
typ 100 – rozměry
SAD 100 cm
výška isocentra 136 cm
vzdálenost isocentra od čela clony bez příslušenství 48 cm
vzdálenost isocentra od čela clony s příslušenstvím 36 cm