TERASIX

Vysoká účinnost radioterapie klade nejvyšší nároky na obsluhu a kvalitní vybavení. Radioterapie s vysokými ozařovacími výkony vyžaduje v současné době přesný plán terapie, aby se eliminovaly chyby ve zvoleném radioterapeutickém postupu a snížilo na minimum zasažení zdravých tkání při ozařování na radioteraputické přístroji. Proto UJP PRAHA a.s. vyvinula pro přesné plánování nový, plně elektronicky řízený rentgenvý simulátor TERAsix, který slňuje veškeré nároky na přesnou radioterapetickou léčbu.

Odbornící vyškolení firmou UJP PRAHA a.s. jsou připraveni navrhnout a zkoordinovat optimální umístění rentgenového simulátoru v ozařovně. Poskytujeme kompletní služby týkající se nejen samotného simulátoru TERAsix, ale i předinstalační přípravy včetně technologického projektu ozařovny.

Záruky, servis a údržba
Výrobce UJP PRAHA a.s. poskytuje záruku po dobu 12 měsíců kromě rentgenové techniky (rentgenka, zesilovač obrazu, TV monitory). Po dobu záruky výrobce hradí veškeré náklady spojené s odstraňovaním závad a poruch. Samozřejmě nabízíme možnost sjednání servisní smlouvy po celou dobu životnosti přístroje.

Zaškolení zákazníků
Výrobce organizuje kompletní školení pro uživatele simulátoru TERAsix. Odborníci vyškolení výrobcem zaškolí uživatele přímo na místě a tak můžou uživatelé s nimi konzultovat svoje specifické požadavky a eventuálně přizpůsobit chod simulátoru způsobům, které jsou na pracovištích již používány.

Základní technické údaje
Rentgenový simulátor TERAsix je konstruován ve shodě s mezinárodně uznávanými normami a doporučeními IEC 601-1 (ČSN EN 60601-1) a IEC 601-2-29 (ČSN EN 60601-2-29).

Rameno
výška osy rotace na podlahou 120 cm
SAD 60 – 120 cm
rychlost ramena 0-7 °/min
SI (source intensifier distance) max. 170 cm při natočení ramene o ±40° od základní polohy ramena
max. 200 cm při natočení ramene o více než ±40° od základní polohy ramena
Rozsah natočení ramena ±365° při SAD do 100 cm
±125° při rozměru SAD nad 100 cm
Clona
drátková clona poháněná motory, symetrický i asymetrický pohyb
automatické funkce “Tracking” – sledování polohy zesilovače obrazu
“Pair” – spřažený pohyb drátkové clony a stínících lopatek
rozměry pole drátkové clony max. 50×50 cm při FAD 100 cm
rotace clony 360° (±185°)
osvětlení pole halogenová žárovka
Zesilovač obrazu
mechanické pohyby příčný 4-74 cm od osy isocentra, poháněný motory
laterální 20 cm od nulové polohy, poháněný motory
podélný ±20 cm od nulové polohy
rychlost proměnná 0-4 cm/sec
automatické funkce “Link” – pohyb vrchní desky stolu společně se zesilovačem obrazu
“Scanning” – v 8 polích
Napájení
zdroj 400 V, třífázový, 50/60 Hz, stabilizátor napětí ±10%
TV chain
zesilovač obrazu 30/22/16 cm (12″/9″/6″)
snímač 512×512 bodů
snímání 625 řádků/50 snímků/sec
monitory 2×17″ černobílé
minimální rozlišení 12″ – 1,2 lp/min
9″ – 1,4 lp/min
6″ – 1,8 lp/min
světlost obrazu automatická
Radiografie
nastavení kV 40 – 150 kV s krokem 1 kV
nastavení mA 10 – 600 mA v 19 krocích
nastavení mAs 1 – 630 mAs v 25 krocích
nastavení expoziční doby 2 – 5 ms v 34 krocích
Fluoroskopie
manuální nastavení kV 50 -125 kV s krokem 1 kV
nastavení mA 0,5 – 4 mA v 8 krocích
automatická nastavení kV 50 -125 kV s krokem 1 kV
nastavení mA v závislosti na kV ve třech přednastavených křivkách:
– 1 rozsah 0.5 – 2 mA
– 2 rozsah 0,5 – 4 mA
– 3 programovatelná
elektronický časovač do 10 minut s manuálním resetem
automatické funkce radiografické nastavení kV odpovídá nastavení kV ve fluoroskopii a je definována automatickou kontrolou dávky
Rentgenka
ohnisko malé – 0,6 mm
velké – 1,2 mm
maximální provozní napětí 150 kV
úhel vyzařování 15°
rychlost anody 3000/10 000 min-1
výkonová únostnost 12 – 24 kW (malé ohnisko)
30 – 54 kW (veké ohnisko)
maximální tepelná únostnost anody 300 kHU
Zpracování obrazu
lineární mřížka rentgenu
rozměr 35×43 cm
poměr 10:1
hustota 40 Lpc
vzdálenost ohniska 100 cm
digitalizace obrazu
SKOP 512×512×8 bit
GRAPH min. 512×512 bodů
SKOP pulzace 0,5 – 3 p/sec
Úprava snímku real-time světlost, kontrast, gamma, filtry
post process úpravy světlost, kontrast, gamma, zesílení
ukládání obrazů pevný disk nebo CD ve formátu DICOM