Titanové slitiny

Oddělení výzkumu připravuje speciální titanové slitiny. Řeší se výzkumné projekty vedoucí k laboratorní a poloprovozní výrobě speciálních titanových slitin metalurgickou cestou a cestou práškové metalurgie. Hlavním cílem je zajištění výroby těchto slitin pro potřeby malých a středních zpracovatelů.

V současnost jsou připravovány za studena tvárné β slitiny pro využití při výrobě stomatologických a ortopedických implantátů – Ti38Nb a Ti35Nb5Ta. Kromě vlastního materiálového výzkumu provádíme i rozsáhlý biologický výzkum zaměřený na studium biokompatibility těchto materiálů.

mikrostruktura α slitiny titanu alfa-Ti
mikrostruktura β slitiny titanu beta-Ti
video z testu biokompatibility slitin titanu (velikost 28 MB) beta-Ti

 

Poznámka:  Biokompatibilitou rozumíme přijetí cizího tělesa organismem tak, že nedochází k jakýmkoliv zdravotním či fyzickým újmám oproti stavu tkáně, orgánu, či organismu.