Vývoj a výzkum

Významnou součástí naší společnosti je výzkum a vývoj, a servis v materiálové oblasti, které zahrnují následující činnosti:

Výzkum a vývoj:

 • Vývoj nových radiačně odolných technologií pro detekci ionizačního záření se zaměřuje na vývoj pixelových detektorů křemíku s vysokým rozlišením, výkonných čipů pro čtení a zpracování elektrických signálů a související elektroniku a software, které lze použít v široké škále aplikací: mikrodozimetrie, radioterapie atd.
 • Vývoj nových wolframových materiálů. Pseudoslitiny wolframu WHA (wolfram heavy alloys) vyráběné práškovou metalografií a charakterizované vysokou hustotou při dobré obrobitelnosti a korozní odolnosti, nacházejí uplatnění jako základní materiál pro výrobu stínění proti radioaktivnímu záření a na výrobu nově koncipovaných průbojných střel.
 • Vývoj a výzkum zaměřený na zirkoniové slitiny, univerzální materiál pro ochranu  jaderného paliva, probíhá kontinuálně od konce šedesátých let. Soubor těchto dlouhodobě shromažďovaných dat je základem pro stanovování kritérií bezpečnostních hodnocení provozu jaderných reaktorů.
 • Výrobu speciálních sloučenin, například oxidu uranu, který se používá jako přísada pro barvení skla. Podle obsahu uranu vzniká barevná škála od žluté přes žlutozelenou až po žlutohnědou.
 • Vývoj β – titanových slitin pro dentální a ortopedické implantáty.
 • Výzkum životnosti ocelí v energetickém a chemickém průmyslu.
 • Vývoj niklových slitin vhodných pro extrémní provozní podmínky. Tyto slitiny se používají především v letectví, v leteckých motorech, a v chemických a sklářských provozech.

V návaznosti na vývoj a výzkum v oblasti materiálů nabízíme následující služby:

 • Expertní činností umožňující prodloužení životnosti technologických celků pracujících v náročných provozních podmínkách (např. v chemickém průmyslu a v energetice).
 • Zajištění provozní diagnostiky s uplatněním programů řízeného stárnutí.
 • Vyšetřování příčin provozních poruch a havárií.
 • Zkoušení mechanických vlastností materiálu.
 • Rozbor struktury a chemického složení materiálu.

Velký zájem našich obchodních partnerů o servisní práce a expertní hodnocení, které navazují na základní výzkumný program, je dokladem o vysoké odborné úrovni našich pracovišť.
Řada projektů je zčásti financována  Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Technologickou agenturou České republiky (TAČR).
Laboratoře společnosti byly vybrány našimi partnery v EU pro široce pojatou mezinárodní spolupráci pro experimentální hodnocení důsledků potenciálních havárií jaderných reaktorů z pohledu jejich aktivní zóny a jaderného paliva. Tato spolupráce má dlouhodobou perspektivu a pro naši společnost představuje velice významné ocenění.