Wolframové materiály

Wolframové pseudoslitiny (Wolfram Heavy Alloys) jsou vyráběny práškovou metalurgií zaměřenou na požadované vlastnosti finálního výrobku.
Základní složkou je wolfram, jehož obsah se pohybuje od 90 do 97 vah.%, je doplněn niklem, železem a případně kobaltem v různých poměrech. Specifická hmotnost pseudoslitin se pohybuje v rozmezí 17,1 a 18,6 g/cm3 v závislosti na složení.
Pro materiály WHA vyráběné na pracovišti  UJP PRAHA a dále technicky aplikované, jsou v tabulce uvedena rozmezí mechanických vlastností a odpovídající struktura ve výchozím a zpevněném stavu.

Mechanické vlastnosti a struktura WHA materiálů po slinutí a tepelném zpracování
tvrdost HV 10

mez kluzu Rp02

mez pevnosti Rm

tažnost A5

290 – 320

> 700 MPa 

> 1000 MPa 

> 15 %

struk
struktura slinutého materiálu
Mechanické vlastnosti a struktura WHA materiálů po tváření s celkovou redukcí 30-40%
tvrdost HV 10

mez kluzu Rp02

mez pevnosti Rm

tažnost A5

modul pružnosti v tahu E
s rostoucím obsahem W

400 – 600

1000 – 1400 MPa 

1200 – 1700 MPa 

> 5 % 

330 – 380 GPa

struk-tv
struktura tvářeného materiálu

Pracoviště wolframových materiálů v UJP PRAHA a.s., v současné době vyrábí součásti pro radiační stínění a onkologické ozařovače. V oboru muniční aplikace pak průbojné podkaliberní penetrátory pro řáže (9mm; 12,7 mm; 20 mm a 30 mm). Maximální rozměry slinutých polotovarů jsou dané průměrem 360 00 a výškou 250 mm (hmotnost ~ 250 kg). 

WHA materiály v současnosti v různých oborech plně nahrazují užívání uranových slitin. Jejich předností je vynikající korozní odolnost, jsou dobře opracovatelné, nejsou ekologickou zátěží.

Využití je velmi variabilní, zahrnuje řadu průmyslových odvětví:

  • výroba radiačního stínění, kontejnery pro přepravu radioizotopů, kolimační systémy pro onkologické ozařovače

  • penetrátory probíjející vysoce pevné pancíře

  • vyvažovací závaží v letectví

  • vysoce tuhé držáky nástrojů s nízkou vibrací a vrtací tyče

 

vyrobky
Výrobky z wolframových pseudoslitin

lopatky
Sekundární kolimační systém pro TERABALT
wolframove stineni
wolframové stínění CsAm 20
prustrel
Průstřel pancíře t=100mm podkaliberní střelou APFSDS ráže 30 mm
 

Model průletu wolframové střely pancířem – animace (3,2 MB)

Wolframové penetrátory
Typy penetrátorů různých ráží vyrobených z materiálu WHA