Zdravotnická technika

Produktové portfolio UJP PRAHA, a.s. je v této oblasti založeno na radioterapeutickém ozařovači TERABALT, rentgenovém simulátoru TERASIX určeném pro exaktní plánování radioterapie a plánovacím systému TPS zaručující sofistikovanou podporu pro léčbu pacientů ozařováním.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

TERABALT
Radioterapeutický komplet TERABALT je vyráběn ve čtyřech modifikacích s plně digitalizovaným systémem řízení a s bohatým příslušenstvím a doplňkovým vybavením. Ozařovací komplet TERABALT je představitelem nové moderní generace v megavoltové kobaltové radioterapii. Zdrojem záření je radionuklid prvku kobalt 60. Technické provedení, design a účelnost řešení kompletu dává záruku vysoké užitné hodnoty v klinické praxi při léčení nádorových onemocnění.

TERASIX
Rentgenový simulátor TERASIX s unikátní technologií VirtualBiemView slouží zejména k ověření a přípravě radioterapeutické léčby. Radioterapie s vysokými ozařovacími výkony vyžaduje v současné době přesný plán terapie, aby se eliminovaly chyby ve zvoleném radioterapeutickém postupu a snížilo se na minimum zasažení zdravých tkání při ozařování na radioterapeutickém přístroji. UJP PRAHA a.s. proto vyvinula pro přesné plánování plně elektronicky řízený rentgenový simulátor TERASIX, který splňuje veškeré nároky na přesnou radioterapeutickou léčbu.

Systémy pro radioterapii:

  • PlanW – Plánovací systém pro radioterapii (TPS) je specializovaný software umožňující výpočet ozařovacích plánů v externí radioterapii. Podporuje radionuklidové ozařovače i lineární urychlovače, jak fotonové svazky, tak i elektrony. Umožňuje výpočet ozařovacích plánů s kombinací různých druhů záření a použití moderních ozařovacích technik včetně IMRT a IMAT. S ostatními lékařskými přístroji (CT, NMR, PET,  PACS, etc.) používanými v radioterapii komunikuje prostřednictvím DICOM 3 formátu. PlanW TPS je síťový systém s architekturou klient-server. Klient může běžet současně se serverem na jednom počítači. Počet klientů není omezen.
  • PLANVERI – nezávislé ověření výpočtu dávky v radioterapii automaticky provádí nezávislou kontrolu a ověření algoritmu výpočtu dávky primárního plánovacího systému na oddělení radioterapie pro každý pacientský plán.
  • TERAGIS – Záznamový a verifikační systém pro radioterapii (RVS) je programovatelný elektrický zdravotnický systém, který se používá jako prostředek napomáhající zamezení chybného nastavení radioterapeutického ozařovače TERABALT nebo RTG simulátoru TERASIX a pro záznam všech léčebných výkonů. Toho se dosahuje verifikací nastavení a zamezením provozu přístroje, pokud tato nastavení neodpovídají nastavením předem určeným.

​LABORATORNÍ TECHNIKA
Dozimetrický ozařovač T100 je určen pro generování kvantifikovaných dávek záření gama, zejména pro ověřování a kalibraci dozimetrických systémů a nebo k ozařování v chemickém, materiálovém a biologickém výzkumu. Konstrukce vychází z terapeutického ozařovače Terabalt/Teragam jehož hlavice tvoří základní stínící tělěso a zároveň umožňuje přestavování URZ do pracovní nebo stíněné polohy. Hlavice je umístěna v zakrytovaném stojanu. ​


V oblasti zdravotnické techniky dále nabízíme :

  • likvidaci zdravotnické techniky  včetně povinné dokumentace
  • dodávku zdrojů do zdravotnického zařízení
  • vývoj softwaru pro zdravotnická zařízení