GDPR
Общее положение о защите персональных данных

Co se bude dít s daty z kontaktního formuláře

UJP PRAHA a.s., Над Каминкоу 1345, 156 00 Прага – Збраслав, ОГРН: 60193247, ИНН: CZ60193247, dále jen Správce, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • IP adresu

Za tímto účelem potřebuje Správce zpracovat jméno, příjmení a emailovou adresu, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle jeden rok od provedení poptávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

Na základě Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracováváme
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se nás můžete obrátit, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se zpracováním nesouhlasíte, nebo chcete svoje osobní údaje nechat odstranit, můžete podat námitku prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů u kterých není oprávněný zájem
 • požadovat odhlášení ze zasílání novinek a nabídek služeb z naší nabídky
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Společná ustanovení

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)
Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

UJP PRAHA a.s., Над Каминкоу 1345, 156 00 Прага – Збраслав, ОГРН: 60193247, ИНН: CZ60193247 má právo tyto podmínky kdykoli změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na této stránce a zároveň mi bude po dobu zpracovávání zaslána nová verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu.

Pro informace o cookies si prostudujte samostatnou informační stránku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. května 2023