UJP PRAHA a.s.
Společnost s mnohaletými zkušenostmi v oblasti zpracování uranu, výroby transportních a skladových kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a mnoho dalších služeb.

UJP PRAHA a.s. historicky navazuje na činnosti bývalého Ústavu jaderných paliv, do jehož portfolia postupně zařadila aktivity z mnoha dalších oblastí. Mezi nejdůležitější patří především velmi bohaté a mnoha lety praxe prověřené zkušenosti se zpracováním uranu a dalších materiálů pro stínící ochrany, výroba transportních a skladovacích kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a širším portfoliem výrobků a služeb.

Strojírenská výroba ve společnosti je založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje v mnoha odvětvích (např. letectví, energetickém průmyslu, chemickém průmyslu, petrochemii, strojírenství). Byla a je zde dále rozvíjena náročná technologie zpracování kovového uranu pomocí tavení, legování, obrábění, povrchové ochrany uranu, uranových dílů a výrobků z kovového ochuzeného uranu. UJP PRAHA a.s. jako jediné pracoviště v České republice, nabízí široký sortiment přepravních a skladovacích obalů pro radioaktivní zářiče s využitím stínících vlastností kovového uranu, olova a wolframu, dále nabízí stínící díly z kovového uranu, drobné uranové výrobky, uranové sloučeniny a to jak pro tuzemské odběratele, tak i na zahraniční trhy. Více o společnosti zde.

LDS UJP PRAHA a.s. jako držitel licence č. 120 203 488 pro distribuci elektrické energie, nepředpokládá v letech 2021– 2025 včetně jakýkoli rozvoj.

Aktuálně

 

Nový vzhled webu www.ujp.cz

Po několika letech dostaly webové stránky společnosti nový háv, který by měl sloužit nejen k lepší prezentaci firmy, ale zároveň k jejímu lepší vyhledavatelnosti. K dispozici jsou zatím dvě jazykové mutace, česká a anglická.

 

UJP PRAHA podpořila inovace v oblasti jaderné bezpečnosti

Evropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize.

Zobrazit archiv