UJP PRAHA a.s.
Společnost s mnohaletými zkušenostmi v oblasti zpracování uranu, výroby transportních a skladových kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a mnoho dalších služeb.

UJP PRAHA a.s. historicky navazuje na činnost bývalého Ústavu jaderných paliv, do jehož portfolia postupně začlenila aktivity z mnoha dalších oblastí. Mezi nejdůležitější patří především naše dlouholetou praxí ověřené zkušenosti se zpracováním uranu a dalších materiálů pro stínící ochrany, výroba transportních a skladovacích kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a široké portfolio výrobků a služeb.

Strojírenská výroba ve společnosti je založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje v mnoha odvětvích, jako je letectví, energetický průmysl, chemický průmysl, petrochemie a strojírenství. Byla a je zde dále rozvíjena náročná technologie zpracování kovového uranu pomocí tavení, legování, obrábění, povrchové ochrany uranu, uranových dílů a výrobků z kovového ochuzeného uranu. UJP PRAHA a.s. jako jediné pracoviště v České republice, nabízí široký sortiment přepravních a skladovacích obalů pro radioaktivní zářiče s využitím stínících vlastností kovového uranu, olova a wolframu. Dále nabízí stínící díly z kovového uranu, drobné uranové výrobky, uranové sloučeniny a to jak pro tuzemské odběratele, tak i na zahraniční trhy.

V oblasti zdravotnických prostředků se UJP PRAHA a.s. specializuje na produkty využívající ionizující záření. Hlavními produkty jsou radioterapeutický ozařovač a související zařízení a software pro radioterapii.

LDS UJP PRAHA a.s. jako držitel licence č. 120 203 488 pro distribuci elektrické energie, nepředpokládá v letech 2021– 2025 včetně jakýkoli rozvoj.

Aktuálně

 

Nové pracovní pozice

Strojní konstruktér/ka a Designér/ka integrovaných obvodů.

 

Specialista pro regulační záležitosti zdravotnických prostředků

Hledáme nového zaměstnance na tuto pozici.

Zobrazit archiv