O nás
Krátce o společnosti UJP PRAHA a.s.

Naše společnost historicky navazuje na činnosti bývalého Ústavu jaderných paliv, do jehož portfolia postupně zařadila aktivity z mnoha dalších oblastí. Mezi nejdůležitější patří především velmi bohaté a mnoha lety praxe prověřené zkušenosti se zpracováním uranu a dalších materiálů pro stínící ochrany, výroba transportních a skladovacích kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a širším portfoliem výrobků a služeb.

Strojírenská výroba ve společnosti je založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje v mnoha odvětvích (např. letectví, energetickém průmyslu, chemickém průmyslu, petrochemii, strojírenství). Byla a je zde dále rozvíjena náročná technologie zpracování kovového uranu pomocí tavení, legování, obrábění, povrchové ochrany uranu, uranových dílů a výrobků z kovového ochuzeného uranu. UJP PRAHA a.s. jako jediné pracoviště v České republice, nabízí široký sortiment přepravních a skladovacích obalů pro radioaktivní zářiče s využitím stínících vlastností kovového uranu, olova a wolframu, dále nabízí stínící díly z kovového uranu, drobné uranové výrobky, uranové sloučeniny a to jak pro tuzemské odběratele, tak i na zahraniční trhy.

V oblasti zdravotnické techniky jsou nosným výrobním programem UJP PRAHA a.s. výrobky využívající ionizující záření. Jsou to především radioterapeutické ozařovače a s ním související další zařízení používaná v radioterapii.

Společnost UJP PRAHA a.s tímto oznamuje, že jediný akcionář společnosti rozhodl dne 31. 1. 2019 o přeměně všech 100 kusů listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované akcie. Více informací naleznete v dokumentu zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií.

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů jsme 15. 12. 2023 zavedli vnitřní oznamovací systém.

Zaměstnanci UJP PRAHA a.s., členové orgánů společnosti, další osoby vykonávající pro ni pracovní činnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s ní na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnanci, členové orgánů a další spolupracující osoby, které mají informace o možném protiprávním jednání, mohou učinit oznámení prostřednictvím tohoto systému a/nebo učinit oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Příslušnou osobou pro přijímání oznámení je u nás Mgr. Jaroslav Topol, oznámení je možno činit prostřednictvím e-mailu topol@ak-topol.cz, telefonicky na tel. +420 737 212 381 nebo ústně na adrese Na Zlatnici 301/2, Praha 4 či v jiném místě po dohodě s příslušnou osobou.

Více informací najdete ve směrnici ředitele a.s. o ochraně oznamovatelů č. 13/23 00.