Reference
O kvalitě naší práce vypovídá reprezentativní výběr významných projektů, na kterých stále pracujeme, nebo které jsme již realizovali.

Servisní práce a expertní hodnocení stavu materiálů a technologických celků využívají především tyto společnosti:

 • UNIPETROL RPA, S.R.O. Litvínov
 • Elektrárny Opatovice a.s.
 • MODŘANY Power, a.s.
 • Mondi Štětí a.s.
 • ČEZ a.s.
 • BISAFE s.r.o.
 • Doosan Škoda Power
 • SIEMENS s.r.o.
 • ZVVZ Milevsko a.s.
 • Aero Vodochody

Našimi partnery ve výzkumu a vývoji jsou hlavně:

 • První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha
 • ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha
 • ČVUT, Fakulta strojní Praha
 • Vysoká škola chemicko-technologická Praha
 • Vysoká škola báňská – TU Ostrava
 • Fakultní nemocnice u Svaté Anny Brno
 • Beznoska Kladno, s.r.o.

Naše výrobky našly uplatnění jak v České republice a na Slovensku tak i v dalších zemích, kde zdravotnické výrobky z bývalého Československa získaly dobré jméno.

Kobaltové ozařovače jsou používány v řadě zdravotnických zařízeních v České republice, např:

 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
 • Radioterapie v Holešově

Na Slovensku např:

 • Nemocnice Lučenec

Další radioterapeutické komplety vyrobené v naší společnosti byly dodány do Kazachstánu, Ukrajiny, Bulharska, Ruska, Moldávie, Běloruska, Mongolska, Gruzie, Indonésie, Ázerbajdžánu, Arménie, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Dále do Afriky a Latinské Ameriky.

Rentgenové simulátory TERASIX byly dodány a pracují v České republice, Kazachstánu, Ukrajině, Tanzánii a Lybii.

Dozimetrické ozařovače využívají kromě zákazníků v České republice také např. v Německu,  Dánsku, Pakistánu nebo Izraeli.