Grantové projekty

Technologická agentura České republiky

TACR

Program: FW - TREND
Podprogram: Podprogram 1 "Technologičtí lídři"
Název projektu: Radiačně odolné materiály na bázi organických polymerů pro zdravotnické a kosmické aplikace

OPPIK

OPPIK

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: POTENCIÁL – VI. VÝZVA
Název projektu: Centrum Radioterapeutických Technologií

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE – VÝZVA VII.
Název projektu: Moderní kobaltová radioterapie

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE – VÝZVA VIII.
Název projektu: Rychlý detektor radiačního poškození genetické informace

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE – VÝZVA IX.
Název projektu: Poloautomatizovaná technologická linka na přepracování wolframového odpadu

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE – VÝZVA IX.
Název projektu: Polovodičový detektor pro kontinuální měření objemové aktivity radonu

OPPK

OPPK

V rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byly v naší společnosti podpořeny následující projekty: “Dodávka vysokoteplotní a vakuové pece“, “Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku” a “Technologické vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-NI-Cu“.

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura

Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou byl v rámci veřejné zakázky  uskutečněn projekt: “Výměna zdroje záření kobaltového ozařovače v Gruzii”