Grantové projekty

Poloautomatizovaná technologická linka na přepracování wolframového odpadu

OPPIK

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: POTENCIÁL – IX. VÝZVA

Název projektu: Poloautomatizovaná technologická linka na přepracování wolframového odpadu

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy: 01_21_374 APLIKACE – VÝZVA IX
Řešitelé: UJP PRAHA a.s.; MABAVE, s.r.o.; CLASIC CZ, spol. s r.o.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026705
Realizace: 08/2021 – 05/2023
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření nové poloautomatizované technologické linky na přepracování odpadu vzniklého při mechanickém opracování wolframových pseudoslitin. Cílem je návrh, vývoj a implementace ověřené technologie přípravy vstupního wolframového prášku oxidací a redukcí především jemných třísek vzniklých obrobením wolframových materiálů. Dalšími výstupy jsou prototypy a funkční vzorky recyklační pece, práškového drtiče nebo separační vibrační sítovačky a ochrana duševního vlastnictví.
Rozpočet projektu: 24 781 407,- CZK
Etapy:
E01 Konstrukční návrhy systémů a příprava výroby prototypů T: 01. 08. 2021 – 31. 03. 2022
E02 Realizace automatizované technologické linky T: 01. 04. 2022 – 31. 05. 2023