Grantové projekty

OPPK

OPPK

V rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OOPK), který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byly v naší společnosti podpořeny následující projekty:  “Dodávka vysokoteplotní a vakuové pece”, “Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku” a “Technologické vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-NI-Cu”.

Projekt OPPK „Zařízení pro výzkum nových Zr slitin“, Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21563

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nákupu nových zařízení zdokonalit vědecko-výzkumnou infrastrukturu UJP PRAHA a.s., zvýšit jeho VaV potenciál a posílit spolupráci s partnerem. Zařízení bude sloužit k finálnímu produktu v rámci provozní fáze, kterým je rozšíření experimentálních možností při hodnocení nových druhů a typů materiálů používaných v energetice a v chemickém průmyslu. Tyto možnosti budou mít řadu uplatnění na trhu.

Veřejná zakázka č. 1

Dodávka vysokoteplotní a vysokovakuové pece

  • Vysokoteplotní odporová oxidační pec do 1500° C s možností kontinuálního vážení
  • Vysokovakuová pec do teploty 600° C

U vysokoteplotní pece bude možno exponovat vzorky s délkou až 80 mm. Vysokoteplotní pec umožní rozpouštění hydridů.

foto vysokoteplotní a vysokovakuové pece:

Veřejná zakázka č. 1

Veřejná zakázka č. 2

Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku

  • Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku

Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku umožní navíc (oproti současnosti) i měření vodíku na jednotlivých součástech mikrostruktury a i energii potřebnou pro uvolnění atomů vodíku z jednotlivých typů vodíkových pastí.

foto analyzátoru vodíku:

Veřejná zakázka č. 3

Projekt OPPK “Technologické vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu”, Registrační číslo: CZ 2.16/3.1.00/21098

Předmětem projektu bylo vybavení vývojového pracoviště wolframových materiálů moderní počítačově řízenou slinovací pecí a novou řídící jednotkou ke stroji pro mechanické zkoušky materiálů – INSTRON. Rovněž byl pořízen univerzální tvrdoměr. Zařízení jsou využívána při vývoji nových wolframových materiálů a zvýší technickou úroveň vývojových prací a následné výroby.

Odkaz na stránky projektu OPPK: www.oppk.cz

foto slinovací pece:

Veřejná zakázka č. 3