Grantové projekty

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura

Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou byl v rámci veřejné zakázky uskutečněn projekt: “Výměna zdroje záření kobaltového ozařovače v Gruzii”. Projekt byl realizován formou dodávky „na klíč“ včetně všech souvisejících služeb, tj. včetně dopravy nové hlavice s novým zdrojem do místa instalace, demontáže a odvozu původní hlavice s původním zdrojem, montáž, zprovoznění, kontrola provozu a výkonu nového zdroje, školeni personálů a opětovné uvedeni do provozu. Oficiální prezentace projektu proběhla 27.07.2015 a měla v mediích velký ohlas. Oficiálního předání kobaltového zdroje a podpisu předávacího protokolu se zúčastnil Ministr práce, zdravotnictví a sociálních věcí Gruzie pan David Sergeenko a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii pan Tomáš Pernický.

Jedním z úkolů projektu, neboli realizace předmětné dodávky bylo také zviditelnění České rozvojové agentury a zvyšovaní povědomí o její činnosti – zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS). Zahraniční rozvojová spolupráce představuje významnou součást zahraničního působení České republiky s určitým rozložením na teritoriální a sektorové projekty a priority. Právě GRUZIE je jedním z teritorii, kde rozvojové aktivity ČR mají rozsáhlejší charakter.

Velký podíl na zvyšování povědomí o ZRS ČR při tomto projektu představoval ZÚ v Tbilisi, jmenovitě mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Gruzii pan Tomáš Pernický, attaché ZÚ ČR pro Humanitární a rozvojovou spolupráce pan Albert Sidó a asistentka koordinátora rozvojové spolupráce ZÚ ČR paní Sofia Kamushadze. Významnou roli na zviditelnění ZRS ČR hrála prezentace ČRA v mediích.