Radiačně odolné materiály
Společnost UJP PRAHA a.s. je s ohledem na svou činnost a v souladu s požadavky tzv. “atomového zákona” a dalších předpisů držitelem řady důležitých certifikátů a povolení.

Program: FW - TREND
Podprogram: Podprogram 1 "Technologičtí lídři"

Název projektu: Radiačně odolné materiály na bázi organických polymerů pro zdravonické a kosmické aplikace

Poskytovatel dotace: Česká republika – Technologická agentura České republiky
Veřejná soutěž: 1. veřejná soutěž Programu TREND
Řešitelé: UJP PRAHA a.s., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Identifikační kód projektu: FW01010564
Realizace:  01/2020 – 12/2023
Anotace projektu: Cílem projektu je inovace polovodičových pixelových detektorů formou nových obalových materiálů pro rozšíření jejich funkčnosti a možnosti jejich využití v dalších aplikacích vyžadujících vysoké nároky na radiační odolnost, vodě odolnost, tkáňovou ekvivalenci a dlouhodobou stabilitu v nestandardních podmínkách provozu elektronických prvků. Řešením jsou nové organické polymerní materiály, které budou využity v především medicínské dozimetrii. Dalším cílem je výzkum nových polymerů s nižšími nároky na radiační odolnost, avšak s trvalou stálostí pro propustnost světelných paprsků, které budou moci být použity jako vnější ochrana fotovoltaických panelů satelitních systémů.
Rozpočet projektu: 22 122 550,- CZK