Grantové projekty

Polovodičový detektor pro kontinuální měření objemové aktivity radonu

OPPIK

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: POTENCIÁL – IX. VÝZVA

Název projektu: Polovodičový detektor pro kontinuální měření objemové aktivity radonu

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy: 01_21_374 APLIKACE – VÝZVA IX
Řešitelé: evolving systems consulting s.r.o.; UJP PRAHA a.s.; Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026946
Realizace: 09/2021 – 05/2023
Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na vývoj radonového detektoru na bázi hybridního polovodičového detektoru. Cílem projektu je vytvoření prototypu detekčního zařízení pro rychlou detekci objemové aktivity radonu, která je založena na sendvičové integraci polovodičové detekční vrstvy, optimalizovaného vyčítacího čipu, elektronické desky pro vyhodnocení detekčního signálu a zpracovatelského SW pro přesné stanovení výsledné objemové aktivity radonu. Součástí projektu je i ověření funkčních vlastností a přesnosti v akreditované kalibrační laboratoři.
Rozpočet projektu: 25 778 652,- CZK
Etapy:
E01 Konstrukční návrh optimalizovaného vyčítacího čipu pro měření objemové aktivity radonu T: 01. 09. 2021 – 30. 06. 2022
E02 Prototyp kontinuálního monitoru na bázi hybridního polovodičového detektoru T: 01. 05. 2022 – 31. 05. 2023