Grantové projekty

OPPK

V rámci operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, byly v naší společnosti podpořeny následující projekty: Dodávka vysokoteplotní a vakuové pece“, „Laboratorní zařízení pro stanovení vodíku“ a „Technologické vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-NI-Cu“.


Česká rozvojová agentura

Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou byl v rámci veřejné zakázky  uskutečněn projekt: „Výměna zdroje záření kobaltového ozařovače v Gruzii“