O společnosti

UJP PRAHA a.s.  historicky navazuje na činnosti bývalého Ústavu jaderných paliv, do jehož portfolia postupně zařadila aktivity z mnoha dalších oblastí. Mezi nejdůležitější patří především velmi bohaté a mnoha lety praxe prověřené zkušenosti se zpracováním uranu a dalších materiálů pro stínící ochrany, výroba transportních a skladovacích kontejnerů pro zdroje ionizujícího záření a širším portfoliem výrobků a služeb.

Strojírenská výroba ve společnosti je založena na výsledcích vlastního výzkumu a vývoje v mnoha odvětvích (např. letectví, energetickém průmyslu, chemickém průmyslu, petrochemii, strojírenství). Byla a je zde dále rozvíjena náročná technologie zpracování kovového uranu pomocí tavení, legování, obrábění, povrchové ochrany uranu, uranových dílů a výrobků z kovového ochuzeného uranu. UJP PRAHA a.s. jako jediné pracoviště v České republice, nabízí široký sortiment přepravních a skladovacích obalů pro radioaktivní zářiče s využitím stínících vlastností kovového uranu, olova a wolframu, dále nabízí stínící díly z kovového uranu, drobné uranové výrobky, uranové sloučeniny a to jak pro tuzemské odběratele, tak i na zahraniční trhy.

V oblasti zdravotnické techniky jsou nosným výrobním programem  UJP PRAHA a.s. výrobky využívající ionizující záření. Jsou to především radioterapeutické ozařovače a s ním související další zařízení používaná v radioterapii.

Společnost UJP PRAHA a.s tímto oznamuje, že jediný akcionář společnosti rozhodl dne 31. 1. 2019 o přeměně všech 100 kusů listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované akcie. Více informací naleznete v dokumentu Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií.

LDS UJP PRAHA a.s. jako držitel licence č. 120 203 488 pro distribuci elektrické energie, nepředpokládá v letech 2021– 2025 včetně jakýkoli rozvoj.