Reference

O kvalitě naší práce vypovídá representativní výběr významných projektů, na kterých stále pracujeme, nebo které jsme již realizovali.

Servisní práce a expertní hodnocení stavu materiálů a technologických celků využívají především tyto společnosti:

UNIPETROL RPA, S.R.O. Litvínov
Elektrárny Opatovice a.s.
MODŘANY Power, a.s.
Mondi Štětí a.s.
ČEZ a.s.
BISAFE s.r.o.
Doosan Škoda Power

Našimi partnery ve výzkumu a vývoji jsou hlavně:

První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Praha
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Praha
ČVUT, Fakulta strojní Praha
Vysoká škola chemicko-technologická Praha
Vysoká škola báňská – TU Ostrava
Fakultní nemocnice u Svaté Anny Brno
Beznoska Kladno, s.r.o.

Naše výrobky našly uplatnění jak v České republice a na Slovensku tak i v dalších zemích, kde zdravotnické výrobky z bývalého Československa získaly dobré jméno.

Kobaltové ozařovače jsou používány v řadě zdravotnických zařízeních v České republice, např:

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Radioterapie v Holešově

Na Slovensku např:

Nemocnice Lučenec

Další radioterapeutické komplety vyrobené v naší společnosti byly dodány do Kazachstánu, Ukrajiny, Bulharska, Ruska, Moldávie, Běloruska, Mongolska, Gruzie, Indonésie, Ázerbajdžánu, Arménie, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Dále do Afriky a Latinské Ameriky.
Rentgenové simulátory TERASIX byly dodány a pracují v České republice, Kazachstánu, Ukrajině, Tanzánii a Lybii.

Dozimetrické ozařovače využívají kromě zákazníků v České republice také např. v Německu,  Dánsku, Pakistánu nebo Izraeli.