Nová investice – Charpyho kladivo Instron 450MPX

Nová investice – Charpyho kladivo Instron 450MPX

V červnu 2020 bylo v UJP PRAHA a.s. nainstalováno a zprovozněno nové testovací zařízení.
Jedná se o Charpyho kladivo, typ Instron 450MPX, s rozsahem do 450 J. Vybavení umožňuje klasickou i instrumentovanou rázovou zkoušku a to i za snížených či zvýšených teplot. Proti původnímu zařízení s rázovou energií 300 J došlo ke zpřesnění měřených veličin a zlepšení bezpečnosti obsluhy. Nové kladivo je kompletně zakrytované, vybavené motorizovaným nátahem a datovým přípojením k PC s programem na zpracování naměřených hodnot.