Pravidelně a úspěšně recertifikujeme systém řízení jakosti

Pravidelně a úspěšně recertifikujeme systém řízení jakosti

Společnost UJP PRAHA a.s. obhájila počátkem letošního května periodický audit v rámci svého zavedeného Integrovaného systému řízení. Vedle certifikátů ISO 9001:2015 (systém managementu jakosti), ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu), ISO 13485:2012 (systém managementu zdravotnických prostředků), tak opětovně disponujeme Certifikátem ES – Systémem komplexního zabezpečování jakosti, který zahrnuje procesy pro návrh, výrobu a konečnou kontrolu/testování následných skupin produktů:

  • Radioterapeutické kobaltové ozařovače
  • Rentgenové simulátory pro radioterapii
  • Systémy pro radioterapii

Jednotlivé procesy byly posouzeny dle Článku 11.3 a) Přílohy II s výjimkou části 4 (Modul H2) Směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky a jsou ve shodě s aplikovatelnými požadavky. Věříme, že tímto posunujeme naše procesy zase o kus dál. Jednotlivé certifikáty jsou v sekci Ke stažení.