UJP PRAHA a.s. se zapojila do projektu „Tiskne celé Česko“

UJP PRAHA a.s. se zapojila do projektu „Tiskne celé Česko“

Vzhledem k současné situaci, kdy je v České republice nadměrná poptávka po ochranných pomůckách pro doktory, zdravotníky a pracovníky sociálních služeb, se i naše společnost rozhodla využít všechny výrobní kapacity a proto pracovníci z technického vývoje, se připojili do projektu https://www.tisknecelecesko.cz/.

Pomocí naší 3D tiskárny vyrábíme jednotlivé komponenty pro výrobu ochranných štítů, které poté zasíláme na pracoviště Postkomplet do Olomouce. Odtud jsou hromadně odesílané do Chrudimské nemocnice, která zajišťuje jejich vstupní dezinfekci a kompletaci výrobků. Následně jsou ochranné štíty sterilizovány a rozesílány do jednotlivých nemocnic, ordinací či domovů sociálních služeb.

Je nám ctí, že můžeme přispět k bezpečnější práci zdravotníků a lékařů, kteří pomáhají nám všem s největším nasazením.